ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ THAI SMILE

ไทยสมายล์ บัตรโดยสารสำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรโดยสารราคาพิเศษ Government Fare เป็นบัตรโดยสารแบบ Flexi ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่มีการเสียค่าธรรมเนียม อาจมีชำระค่าส่วนต่างของตั๋ว พร้อมทั้งรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • บริการของว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • การเลือกที่นั่งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • รับไมล์สะสม ROP
 • น้ำหนักกระเป๋า 20(+10) กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 30(+10) กก. สำหรับชั้นพิเศษ
 • บริการห้องรับรองสำหรับ Smile Plus

บัตรโดยสารแบบ Smile Value (V)

เส้นทางภายในประเทศ ไป-กลับ จากสนามบินสุวรรณภูมิ

นราธิวาส (NAW)

1,530 บาท

หาดใหญ่ (HDY)

1,520 บาท

กระบี่ (KBV)

1,445 บาท

ภูเก็ต (HKT)

1,470 บาท

สุราษฎร์ธานี (URT)

1,430 บาท

อุดรธานี (UTH)

1,385 บาท

อุบลราชธานี (UBP)

1,410 บาท

ขอนแก่น (KKC)

1,375 บาท

ร้อยเอ็ด (ROI)

1,385 บาท

เชียงราย (CEI)

1,530 บาท

เชียงใหม่ (CNX)

1,420 บาท

Smile Value (V)

 • ฟรี สัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม

 • ฟรี สัมภาระอุปกรณ์กีฬา

 • ฟรี บริการอาหารบนเครื่อง

 • ฟรี เลือกที่นั่งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • สะสมไมล์ ROP

บัตรโดยสารแบบ Smile Plus (U)

เส้นทางภายในประเทศ ไป-กลับ จากสนามบินสุวรรณภูมิ

นราธิวาส (NAW)

4,390 บาท

หาดใหญ่ (HDY)

4,365 บาท

กระบี่ (KBV)

4,230 บาท

ภูเก็ต (HKT)

4,270 บาท

สุราษฎร์ธานี (URT)

4,090 บาท

อุดรธานี (UTH)

3,770 บาท

อุบลราชธานี (UBP)

3,890 บาท

ขอนแก่น (KKC)

3,745 บาท

ร้อยเอ็ด (ROI)

3,820 บาท

เชียงราย (CEI)

4,270 บาท

เชียงใหม่ (CNX)

4,185 บาท

Smile Value (V)

 • ฟรี สัมภาระโหลด 40 กิโลกรัม

 • ฟรี สัมภาระอุปกรณ์กีฬา

 • ฟรี บริการอาหารบนเครื่อง

 • ฟรี เลือกที่นั่งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • สะสมไมล์ ROP

 • ฟรี เปลี่ยนเที่ยวบินไม่จำกัดครั้ง

 • สะสมไมล์ ROP

 • บริการห้องรับรองสำหรับ Smile Plus

** ราคาบัตรที่แจ้ง เป็นราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะ **

เงื่อนไขบัตรโดยสารข้าราชการ

Smile Value (V)

 • บัตรโดยสาร Smile Value ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้
 • บัตรโดยสาร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือยกเลิก Booking ขอเงินคืนได้
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน มีเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตั๋ว + ส่วนต่างของตั๋ว
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือยกเลิก และขอเงินคืนได้ กรณีผู้โดยสารโดน No Show
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ฯ ขอไม่รับผิดชอบ และไม่ทำเงินคืน กรณีลูกค้าไม่นำบัตรข้าราชการไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์
 • แต่ล่ะเที่ยวบินมีที่นั่งจำกัด หรืออาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน

Smile Plus (U)

 • บัตรโดยสาร Smile Plus ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้
 • บัตรโดยสาร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือยกเลิก Booking ขอเงินคืนได้
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต้องแจ้งแก้ไขไม่น้อยกว่า 7 ชม. ก่อนเดินทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม อาจมีเก็บค่าส่วนต่างของตั๋ว
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือยกเลิก และขอเงินคืนได้ กรณีผู้โดยสารโดน No Show
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ฯ ขอไม่รับผิดชอบ และไม่ทำเงินคืน กรณีลูกค้าไม่นำบัตรข้าราชการไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์
 • แต่ล่ะเที่ยวบินมีที่นั่งจำกัด หรืออาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน

หมายเหตุ

ผู้โดยสารที่ทำการออกตั๋ว แบบบัตรโดยสารข้าราชการ พนักงานขอรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจต่างๆ ต้องนำบัตรประจำตัว ไปเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินด้วยทุกครั้ง กรณีลูกค้าไม่นำบัตรข้าราชการไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์ อาจทำให้ท่านไม่ได้เดินทางตามเที่ยวบินดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก