ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ NOK AIR

บินสะดวกสบายกว่า พร้อมสิทธิพิเศษมากมายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรไทย

** ราคาบัตรโดยสารสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สำหรับเดินทางระหว่าง 30 มีนาคม ถึง 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป **

ผู้มีสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (องค์กร/หน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นใหญ่)

 • ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงไทย / ธ.ก.ส
 • การไฟฟ้า / การประปา / ปตท.
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 • ไปรษณีย์
 • TOT และ CAT เป็นต้น

ทนายความ (ต้องมีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ)

 • นักเรียนเตรียมทหาร
 • กองทัพบก
 • กองทับเรือ
 • กองทับอากาศ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หน่วยงานอิสระ (ได้แก่ สำนักข่าวกรอง เป็นต้น แต่บนบัตรต้องมีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน)

ราคาบัตรโดยสารเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศ

เส้นทาง

Nok X-tra

Nok Max

ดอนเมือง - เชียงราย (CEI)

2,550 บาท

2,950 บาท

ดอนเมือง - เชียงใหม่ (CNX)

2,650 บาท

3,050 บาท

ดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน (HGN)

3,500 บาท

3,900 บาท

ดอนเมือง - ลำปาง (LPT)

2,600 บาท

3,000 บาท

ดอนเมือง - น่าน (NNT)

2,800 บาท

3,200 บาท

ดอนเมือง - แพร่ (PRH)

3,200 บาท

3,600 บาท

ดอนเมือง - แม่สอด (MAQ)

3,500 บาท

3,900 บาท

ดอนเมือง - บุรีรัมย์ (BFV)

2,700 บาท

3,100 บาท

ดอนเมือง - นครพนม (KOP)

2,550 บาท

2,950 บาท

ดอนเมือง - เลย (LOI)

2,550 บาท

2,950 บาท

ดอนเมือง - สกลนคร (SNO)

2,700 บาท

3,100 บาท

ดอนเมือง - อุบลราชธานี (UBP)

2,250 บาท

2,650 บาท

ดอนเมือง - อุดรธานี (UTH)

2,250 บาท

2,650 บาท

ดอนเมือง - พิษณุโลก (PHS)

2,000 บาท

2,400 บาท

ดอนเมือง - ชุมพร (CJM)

2,600 บาท

3,000 บาท

ดอนเมือง - หาดใหญ่ (HRY)

2,750 บาท

3,150 บาท

ดอนเมือง - ภูเก็ต (HKT)

2,650 บาท

3,050 บาท

ดอนเมือง - นครศรีธรรมราช (NST)

2,550 บาท

2,950 บาท

ดอนเมือง - ตรัง (TST)

2,650 บาท

3,050 บาท

ดอนเมือง - ระนอง (UNN)

3,000 บาท

3,400 บาท

ดอนเมือง - สุราษฎร์ธานี (URT)

2,350 บาท

2,750 บาท

*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว ***

เงื่อนไข และข้อกำหนด สำหรับบัตรโดยสาร

สิทธิพิเศษ

Nok X-tra

Nok Max

ข้อกำหนดการสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งได้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566

สำรองที่นั่งได้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566

ระยะเวลาการเดินทาง

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 28 ตุลาคม 2566

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 28 ตุลาคม 2566

วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Black out date)

วันที่ 6 เม.ย. 66, 8 เม.ย. 66, 11-13 เม.ย. 66, 15-18 เม.ย. 66, 29 เม.ย. 66, 1 พ.ค. 66, 4 พ.ค. 66, 7 พ.ค. 66, 3 มิ.ย. 66, 5 มิ.ย. 66, 28 ก.ค. 66, 30 ก.ค. 66, 1 ส.ค. 66, 12 ส.ค. 66, 14 ส.ค. 66, 13 ต.ค. 66, 15 ต.ค. 66, 21 ต.ค. 66, 23 ต.ค. 66

 • Surcharge 1,400 บาท สำหรับเส้นทางโฮจิมินห์

 • Surcharge 1,400 บาท สำหรับเส้นทางย่างกุ้ง

 • Surcharge 1,300 บาท สำหรับเส้นทางอื่นๆ

วันที่ 6 เม.ย. 66, 8 เม.ย. 66, 11-13 เม.ย. 66, 15-18 เม.ย. 66, 29 เม.ย. 66, 1 พ.ค. 66, 4 พ.ค. 66, 7 พ.ค. 66, 3 มิ.ย. 66, 5 มิ.ย. 66, 28 ก.ค. 66, 30 ก.ค. 66, 1 ส.ค. 66, 12 ส.ค. 66, 14 ส.ค. 66, 13 ต.ค. 66, 15 ต.ค. 66, 21 ต.ค. 66, 23 ต.ค. 66

 • Surcharge 1,400 บาท สำหรับเส้นทางโฮจิมินห์

 • Surcharge 1,400 บาท สำหรับเส้นทางย่างกุ้ง

 • Surcharge 1,300 บาท สำหรับเส้นทางอื่นๆ

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง

2 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงชื่อ

ฟรี 3 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ไม่จำกัดจำนวนครั้งน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงไม่ได้

ฟรี 2 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ไม่จำกัดจำนวนครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงไม่ได้

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

ฟรี 3 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) *อาจมีชำระค่าส่วนต่างตั๋วเพิ่มเติม*

-

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน

ฟรี 3 ชั่วโมง ขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) เก็บส่วนต่างตั๋ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของเส้นทางใหม่มีราคาถูกกว่าเส้นทางเดิม ทางสายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าส่วนต่างของราคาเส้นทางเดิม

ฟรี 2 ชั่วโมง ขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) เก็บส่วนต่างตั๋ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของเส้นทางใหม่มีราคาถูกกว่าเส้นทางเดิม ทางสายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าส่วนต่างของราคาเส้นทางเดิม

กรณีผู้โดยสาร Earlier Flight เพื่อไปเที่ยวบินก่อนหน้า

ฟรี เมื่อแสดงตนที่สนามบิน เพื่อเลื่อนเที่ยวบินเร็วขึ้น ภายในวันเดียวกัน

 • เส้นทางภายในประเทศ 45 นาทีก่อนเครื่องออก

 • เส้นทางต่างประเทศ 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

หมายเหตุ อาจจะไม่ได้รับบริการอาหาร

ฟรี เมื่อแสดงตนที่สนามบิน เพื่อเลื่อนเที่ยวบินเร็วขึ้น ภายในวันเดียวกัน

 • เส้นทางภายในประเทศ 45 นาทีก่อนเครื่องออก

 • เส้นทางต่างประเทศ 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

หมายเหตุ อาจจะไม่ได้รับบริการอาหาร

กรณีเช็คอินไม่ทัน

สามารถเลื่อนไฟล์ทเป็นเที่ยวบินที่มีที่นั่งว่าง ในวันเดียวกันเท่านั้น

 • เส้นทางในประเทศ ค่าธรรมเนียม 750 บาท + ส่วนต่าง (ถ้ามี)

 • เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,210 บาท + ส่วนต่าง (ถ้ามี)

กรณีเที่ยวบินเต็มในวันนั้นๆ สามารถเลื่อนไปในเที่ยวบินแรกของวันถัดไปได้

**เปลี่ยนแปลงได้ที่สนามบินเท่านั้น หมายเหตุ อาจจะไม่ได้รับบริการอาหาร**

สามารถเลื่อนไฟล์ทเป็นเที่ยวบินที่มีที่นั่งว่าง ในวันเดียวกันเท่านั้น

 • เส้นทางในประเทศ ค่าธรรมเนียม 750 บาท + ส่วนต่าง (ถ้ามี)

 • เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,210 บาท + ส่วนต่าง (ถ้ามี)

กรณีเที่ยวบินเต็มในวันนั้นๆ สามารถเลื่อนไปในเที่ยวบินแรกของวันถัดไปได้

**เปลี่ยนแปลงได้ที่สนามบินเท่านั้น หมายเหตุ อาจจะไม่ได้รับบริการอาหาร**

Fly'n' Ride & Fly'n' Ferry

การสำรองที่นั่งต้องสำรอง 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม เมื่อเปลี่ยนแปลงวัน และเที่ยวบิน 24 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

** เปลี่ยนแปลงวัน และเที่ยวบิน ระหว่าง 24-4 ชั่วโมง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

 • เส้นทางในประเทศ ค่าธรรมเนียม 850 บาท + เก็บส่วนต่าง (ถ้ามี)

 • เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,410 บาท + เก็บส่วนต่าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน

 • ขอสงวนสิทธิ์ Earlier Flight เพื่อไปเที่ยวบินก่อนหน้า

 • กรณีเช็คอินไม่ทัน ไม่อนุญาตให้เลื่อนเที่ยวบินใดใด

การสำรองที่นั่งต้องสำรอง 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ฟรี ค่าธรรมเนียม เมื่อเปลี่ยนแปลงวันแ ละเที่ยวบิน 24 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

** เปลี่ยนแปลงวัน และเที่ยวบิน ระหว่าง 24-4 ชั่วโมง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

 • เส้นทางในประเทศ ค่าธรรมเนียม 850 บาท + เก็บส่วนต่าง (ถ้ามี)

 • เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,410 บาท + เก็บส่วนต่าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน

 • ขอสงวนสิทธิ์ Earlier Flight เพื่อไปเที่ยวบินก่อนหน้า

 • กรณีเช็คอินไม่ทัน ไม่อนุญาตให้เลื่อนเที่ยวบินใดใด

น้ำหนักสัมภาระ

40 กิโลกรัม

40 กิโลกรัม

น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา

20 กิโลกรัม

20 กิโลกรัม

Priority Check-in counter / Baggage/ Boarding (Nok First)

ฟรี

ฟรี

ห้องรับรองพิเศษ

THB 550 สำรองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ฟรี

ที่นั่ง Premium Seat

ฟรี สำหรับที่นั่ง Premium seat

Premium seat (Front Row) : ชำระเพิ่ม THB 550

ฟรี สำหรับที่นั่ง Premium seat

Premium seat (Front Row) : ชำระเพิ่ม THB 550

โปรแกรมสะสมไมล์

รับไมล์สะสม X2 เท่า สาหรับโปรแกรมนกแฟนคลับ

รับไมล์สะสม X2 เท่า สาหรับโปรแกรมนกแฟนคลับ

Meal

ฟรี Nok Meal จองก่อน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ฟรี Nok Meal จองก่อน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ผู้ติดตาม

ให้สิทธิ์มีผู้ติดตาม 2 ท่าน

ให้สิทธิ์มีผู้ติดตาม 5 ท่าน

*** สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง หากไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ หรือใช้ใบรับรองจากหน่วยงานเพื่อแสดงแทนการใช้สิทธิ์ในกรณีที่บัตรหมดอายุค่ะ ***

หมายเหตุ

 • ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
 • ผู้ติดตามต้องเช็คอินพร้อมผู้โดยสารข้าราชการทุกครั้ง
 • ราคา และเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอิน
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • ไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ หลังจากออกบัตรโดยสาร
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก