ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ BANGKOK AIR

สำหรับบุคลากรภาครัฐ/สมาชิกหอการค้าไทยที่ถือสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบุคลากรของรัฐเท่านั้น และบัตรจะต้องยังไม่หมดอายุ ก่อนวันที่แจ้งทำจองบัตรโดยสาร หรือ ณ วันที่เดินทางไป และกลับ

ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์

 • สำรองที่นั่ง : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 • เดินทาง : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เส้นทางภายในประเทศที่สามารถใช้สิทธิ์ได้

เส้นทางภายในประเทศ

สุวรรณภูมิ - สมุย

หาดใหญ่ - ภูเก็ต

สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่

อู่ตะเภา - สมุย

สุวรรณภูมิ - เชียงราย

อู่ตะเภา - ภูเก็ต

สุวรรณภูมิ - สุโขทัย

เชียงใหม่ - ภูเก็ต

สุวรรณภูมิ - ลำปาง

เชียงใหม่ - สมุย

สุวรรณภูมิ - ตราด

เชียงใหม่ - กระบี่

สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

สุวรรณภูมิ - กระบี่

สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา

**สามารถสอบถามราคาบัตรโดยสาร หรือเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่**

สิทธิพิเศษบัตรโดยสาร สำหรับบุคลากรภาครัฐ

เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/เที่ยวบินได้ไม่จำกัด (อาจมีชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารใหม่)
*ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 • ฟรี โหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 50 กิโลกรัม
 • สิทธิ์ผู้ติดตาม 1 ท่าน **ต้องเป็นการจองในตั๋วใบเดียวกัน และเส้นทางเดียวกันเท่านั้น**
 • ฟรี สะสมคะแนน Flyer bonus

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขการเดินทาง : การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/ เที่ยวบิน/ ชั้นโดยสาร , ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่อาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) , การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง : เที่ยวบินภายในประเทศมีค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง เที่ยวบินระหว่างประเทศ มีค่าธรรมเนียม 2,200 บาท ต่อครั้ง และอาจมีค่าส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
 • รับสิทธิ์โหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ 50 กิโลกรัม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สำรองที่นั่งได้ไม่ต่ำกว่า 4 ชม. ก่อนเดินทาง
 • ราคาตั๋วดังกล่าวสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับบุคลากรภาครัฐ/สมาชิกหอการค้าไทยที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ไม่น้อยกว่า 4 ชม.ก่อนเดินทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม *อาจมีชำระส่วนต่างของตั๋วเพิ่ม
 • ผู้โดยสารที่ ซื้อบัตรโดยสารข้าราชการ ต้องแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรภาครัฐที่ยังไม่หมดอายุ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

หมายเหตุ

 • ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
 • ผู้ติดตามต้องเช็คอินพร้อมผู้โดยสารข้าราชการทุกครั้ง
 • ราคา และเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอิน
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • ไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ หลังจากออกบัตรโดยสาร
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก