ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ

ตั๋วเครื่องบินข้าราชการ AIR ASIA

บัตรโดยสารราคาพิเศษ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับ ข้าราชการไทย พนักงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สมาชิกหอการค้าไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับภาครัฐ (Airasia)

ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์ บัตรโดยสารข้าราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานทุกครั้ง เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน และเมื่อเช็คอิน หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่สนามบินนั้นๆ สิทธิ์ตั๋วโดยสารสำหรับข้าราชการมาพร้อมสิทธิ์พิเศษอีกมากมาย เช่น น้ำหนักกระเป๋าที่ให้ท่านอย่างจุใจ, บริการอาหารอุ่นร้อนบนเครื่อง และอีกมากมาย

 • สิทธิ์ผู้ติดตามจะต้องจองและออกตั๋วพร้อมกับข้าราชการเท่านั้น ** ไม่สามารถจองภายหลังได้ **
 • สิทธิ์ผู้ติดตามจะต้องเดินทางพร้อมกันกับข้าราชการเท่านั้น ** ไม่สามารถแยกการเดินทางได้ **
 • สิทธิ์ผู้ติดตามจะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับข้าราชการ
 • สิทธิ์ผู้ติดตามจะไม่สามารถเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดพิเศษได้

ราคาบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศ

เดินทางไป หรือกลับ เส้นทางดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

นราธิวาส (NAW)

3,120 บาท

หาดใหญ่ (HDY)

2,775 บาท

นครศรีธรรมราช (NST)

2,575 บาท

กระบี่ (KBV)

2,625 บาท

ตรัง (TST)


2,720 บาท

ภูเก็ต (HKT)

2,670 บาท

ระนอง (UNN)

3,075 บาท

ชุมพร (CJM)

2,675 บาท

สุราษฎร์ธานี (URT)

2,470 บาท

อุดรธานี (UTH)

2,220 บาท

อุบลราชธานี (UBP)

2,275 บาท

ขอนแก่น (KKC)

2,475 บาท

นครพนม (KOP)

2,650 บาท

สกลนคร (SNO)

2,670 บาท

บุรีรัมย์ (BFV)

2,775 บาท

น่าน (NNT)

2,875 บาท

เชียงราย (CEI)

2,575 บาท

เชียงใหม่ (CNX)

2,670 บาท

แม่สอด (MAQ)

2,665 บาท

พิษณุโลก (PHS)

2,075 บาท

เดินทางไป หรือกลับ เส้นทางสุวรรณภูมิ (BKK)

เชียงใหม่ (CNX)

2,755 บาท

กระบี่ (KBV)

2,720 บาท

ภูเก็ต (HKT)

2,670 บาท

เดินทางไป หรือกลับ เส้นทางเชียงใหม่ (CNX)

ดอนเมือง (DMK)

2,755 บาท

หาดใหญ่ (HDY)

2,720 บาท

กระบี่ (KBV)

2,670 บาท

ภูเก็ต (HKT)

3,770 บาท

สุราษฎร์ธานี (URT)

3,320 บาท

ขอนแก่น (KKC)

3,170 บาท

หัวหิน (HHQ)

2,820 บาท

เดินทางไป หรือกลับ เส้นทางขอนแก่น (KKC)

เชียงใหม่ (CNX)

3,170 บาท

ดอนเมือง (DMK)

2,475 บาท

หาดใหญ่ (HDY)

3,770 บาท

ภูเก็ต (HKT)

3,970 บาท

เดินทางไป หรือกลับ เส้นทางขอนแก่น (KKC)

เชียงใหม่ (CNX)

2,820 บาท

เดินทางไป หรือกลับ เส้นทางอุดรธานี (UTH)

ดอนเมือง (DMK)

2,220 บาท

ภูเก็ต (HKT)

3,970 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับ Airasia Government

 • ฟรี!! โควตาน้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม
 • ฟรี!! อาหารอุ่นร้อน พร้อมเครื่องดื่ม Santan Value Meal
 • ฟรี!! เลือกที่นั่งมาตรฐานและ Hot Seat
 • ฟรี!! ค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวัน/เวลาเดินทาง **อาจมีชำระเพิ่มค่าส่วนต่างของตั๋ว**
 • ฟรี!! บริการจัดส่งสัมภาระ ขึ้นเครื่อง และเช็คอินด่วน
 • ฟรี!! โหลดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม
 • สามารถสะสมคะแนน Big Point ได้

หมายเหตุ

สำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชีย (AK) :

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินออนไลน์ : 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางภายในเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง

** สำหรับ Premium Flex: ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่อาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) :

24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางภายในเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง

**สำหรับ Premium Flex : ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่อาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

(กรณีเปลี่ยนเที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน และส่วนต่างค่าโดยสาร)

เพิ่มเติม

 • บัตรโดยสารดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอินเรียบร้อยแล้ว
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดสำหรับแต่ล่ะเที่ยวบิน หรืออาจจะไม่มีที่นั่งให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ หลังจากมีการคอนเฟิร์มออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำคืนเงิน
 • บริษัทฯ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เนื่องด้วยราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น ค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มเติมสำหรับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

insurance 1

จองเพื่อขอยื่นวีซ่า คิดค่าบริการ จองตั๋วเครื่องบิน 500 บาท

กรณีใช้บริการทำวีซ่ากับทางบริษัทฯ เรารวมค่าบริการนี้ไว้ให้แล้ว

กรุณาไปที่หน้า ฟอร์ม "ใช้บริการยื่นวีซ่า"

พร้อมให้บริการท่านทุกวัน ไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแนวไหน ก็ได้ทัวร์ถูกใจ ด้วยแพ็กเกจทัวร์หลากหลายแพ็กเกจ ในแต่ละวัน ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก