NOKU MALDIVES

฿46,500

Noku Maldives ตั้งอยู่ที่เกาะทางเหนือของมัลดีฟส์ ชายฝั่งมีหาดทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบ และเป็นส่วนตัว ห้องพักขนาดกว้างขวาง เงียบสงบ เพลิดเพลินกับความสะดวกสบาย หรูหรา และใกล้ชิดธรรมชาติ ล่องเรือ Dhoni สู่ทะเลสีฟ้าใส สัมผัสประสบการณ์ Snorkeling ในเขตที่สัตว์น้ำหลากหลาย และปะการังสมบูรณ์มากของมัลดีฟส์

ลิ้มรสอาหารนานาชาติแสนอร่อย และเครื่องดื่มดีๆ มากมายแบบไม่อั้น ด้วยแพ็กเกจรวมอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรมครบ ปลดปล่อยความเครียด ผ่อนคลายเต็มที่ ให้วันหยุดของคุณเป็นวันที่สุดแสนพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

เช้า

ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รอต้อนรับท่านบริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไปเช็คอินที่ Seaplane terminal เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

เช้า

ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รอต้อนรับท่านบริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไปเช็คอินที่ Seaplane terminal เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Promotion Noku Maldives จองภายใน 15 Aug 2022

Period 1 July - 30 Sep 2022

Room Type

3 Days 2 Nights

4 Days 3 Nights

5 Days 4 Nights

Water Villa

46,500

60,600

73,900

Water Pool Villa

52,400

68,700

84,000

Sunset Water Pool Villa

55,300

72,000

87,800

Extra Adult

38,200

47,800

56,600

Extra child 2-11.99 yrs

23,400

30,000

35,400

Period 1 Oct - 20 Dec 2022

Room Type

3 Days 2 Nights

4 Days 3 Nights

5 Days 4 Nights

Water Villa

49,600

65,200

80,000

Water Pool Villa

57,400

76,100

93,900

Sunset Water Pool Villa

60,800

80,800

99,800

Extra Adult


43,000

54,000

64,000

Extra child 2-11.99 yrs

27,000

34,000

40,000

 • ราคาเป็นราคาต่อท่านสำหรับพัก 2 ท่านต่อห้อง
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ ไม่สามารถ rebooking ได้
 • โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาห้องพัก Beach Villa , Beach Pool Villa , Two bedroom beach pool villa กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

อัตราดังกล่าวนี้รวม

 • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • VIP Lounge รับรองที่ Seaplane Terminal
 • การบริการอาหารแบบ Soft All Inclusive อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น + เครื่องดื่ม (Alcohol&Non Alcohol)
 • เบียร์ ไวน์ และเครื่องไม่มีแอลกอฮอล์ที่บาร์ไม่จำกัด
 • Welcome Drink พร้อมผ้าเย็นสดชื่น
 • Mini Bar ในห้องพักเติมทุกวัน
 • ฟรี กิจกรรม Dolphin Cruise 1 ครั้ง/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือสปา 30 นาทีต่อท่าน
 • ฟรี กิจกรรม และสันทนาการตามตารางกิจกรรมที่รีสอร์ท (Movie night , Hi Tea , Sunset Cocktail , Sunset Yoga)
 • ฟรี ใช้อุปกรณ์ Non motorize water sports : Kayak , Stand up Paddle Board
 • ฟรี ใช้บริการ Gym , Beach Volleyball , Library
 • ฟรี ใช้บริการ Snorkeling gear ที่ Eastwind water sport
 • ฟรี กิจกรรม Fish Feeding ที่ Arrival Jetty ทุกวัน
 • ฟรี Wi-Fi ทั้งรีสอร์ท
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (มีบริการจองตั๋วให้)
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 • กิจกรรม , สันทนาการ , และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็กเกจ

การยกเลิก

 • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 35-45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกระทันหัน : หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หมายเหตุ

 • Power bank และ Notebook , laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท

ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อน และเดินทาง

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจ และความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วน หรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

หลักฐานการจอง

 • หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • อีเมล์ + เบอร์โทรศัพท์

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour