HARD ROCK HOTEL MALDIVES

฿32,900

Hard Rock Hotel Maldives เป็นรีสอร์ทสัญชาติไทยของโปรเจค Crossroad ที่ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะ Emboodhoo โดยท่านสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยการโดยสาร Speedboat เพียงแค่ 15 นาทีจากสนามบิน รีสอร์ทพึ่งเปิดใหม่ปี 2019 ตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นมัลดีฟส์ และสถาปัตยกรรมเขตร้อน

มีโครงสร้างที่ออกแบบมาแบบร่วมสมัย ควบคู่ไปกับดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hardrock แขกผู้เข้าพักจะได้สนุกสนานครื้นเครงกันได้เต็มที่ ทั้งบรรยากาศอันรื่นเริง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง รวมไปถึงอภินันทนาการ

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

เช้า

ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว ท่านจะพบเจ้าหน้าที่ของ Varu By Atmosphere คอยรอต้อนรับทุกท่านอยู่บริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปขึ้น Speedboat เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

เช้า

ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว ท่านจะพบเจ้าหน้าที่ของ Varu By Atmosphere คอยรอต้อนรับทุกท่านอยู่บริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปขึ้น Speedboat เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Hard Rock Maldives Promotion โปรโมชั่นพิเศษจำนวนจำกัด จองภายใน 31 July

15 July - 31 Aug 2022

Room Type

Meal Plan

3 Days 2 Nights (2 Persons) ต่อท่าน

4 Days 3 Nights (2 Persons) ต่อท่าน

Silver Sky Studio

Half Board

30,200

38,100

Platinum Overwater Villa

All Inclusive

38,600

50,700

Platinum Overwater Pool Villa

Half Board

38,500

50,600

Extra Adult

All Inclusive

47,000

63,300

Extra Child 5-11.99 yrs

Half Board

46,900

63,200

Extra Child 0-4.99 yrs

All Inclusive

55,400

75,900

1 - 30 Sep 2022

Room Type

Meal Plan

3 Days 2 Nights (2 Persons) ต่อท่าน

4 Days 3 Nights (2 Persons) ต่อท่าน

Silver Sky Studio

Half Board

26,000

31,900

Platinum Overwater Villa

All Inclusive

34,400

44,400

Platinum Overwater Pool Villa

Half Board

32,900

42,300

Extra Adult

All Inclusive

41,400

54,900

Extra Child 5-11.99 yrs

Half Board

37,200

48,600

Extra Child 0-4.99 yrs

All Inclusive

45,600

61,200

 • โปรโมชั่นจองภายใน 31 July
 • ราคา Silver Sky Studio , Silver Beach Studio , Gold Beach Villa , Platinum Overwater Villa , Platinum Overwater Pool Villa , Rock Star Villa เป็นราคาต่อท่านสำหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง
 • ราคา Silver Family Suite , Rocky Royalty Overwater Pool Villa เป็นราคาต่อท่านสำหรับเข้าพัก 4 ท่าน/ห้อง
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ ไม่สามารถ rebooking ได้
 • โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาพักเสริม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

อัตราดังกล่าวรวม

 • ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Speedboat รับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
 • Welcome Drink
 • อาหารตามแพ็กเกจที่เลือก (HB,AI)
 • ฟรี เครื่องดื่ม Non Alcoholic 1 แก้วในมื้ออาหารสำหรับแพ็กเกจ Half Board
 • ฟรี Sunset Ritual with complimentary drinks 1 time
 • ฟรี ใช้บริการ Kayak , Pedal Boat , Snorkeling Equipment
 • ฟรี ใช้บริการจักรยาน
 • ฟรี รองเท้าแตะ Hard Rock biodegradable flip flops
 • ฟรี กิจกรรม Play on Air , Land and water , Hard rock signature Yoga program , Self defense & Kick boxing , Brazilian Jiu Jitsu , Tai chi fitness (ตามตารางกิจกรรมของรีสอร์ท)
 • ฟรี กิจกรรมที่ Marine Discovery Centre ปลูกปะการัง , บรรยายข้อมูลสัตว์น้ำต่างๆ ตามตารางกิจกรรม
 • ฟรี กิจกรรมที่ Maldives Discovery Centre เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมของมัลดีฟส์
 • ฟรี ยืมใช้กีตาร์ในห้องพัก (Subjected to availability)
 • Fitness Center
 • Wi-Fi บริเวณส่วนกลาง
 • ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
 • กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าบริการตรวจ PCR ที่ไทย และที่มัลดีฟส์

การยกเลิก

 • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 35-45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกระทันหัน : หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หมายเหตุ

 • Power bank และ Notebook , laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท

ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อน และเดินทาง

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจ และความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วน หรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
 • ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

หลักฐานการจอง

 • หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • อีเมล์ + เบอร์โทรศัพท์

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour