GRAND PARK KODHIPPARU MALDIVS

฿31,000

รีสอร์ทพรีเมียมส่งตรงจากมัลดีฟส์ รีสอร์ทเปิดเมื่อเดือน มิถุนายน 2017 “Grand Park Kodhipparu , Maldives” เป็นรีสอร์ท 5 ดาว เดินทางโดย Speedboat ประมาณ 25 นาที ห้องกลางน้ำมีทั้ง Pool พื้นกระจก และช่องระเบียงตาข่าย (แฮมมอค) ปะการัง และปลาที่นี่สวย และสมบูรณ์มากๆ รีสอร์ทนี้เหมาะสำหรับน้องๆ หนูๆ อีกด้วย เพราะเด็กนอนกลางน้ำได้

GRAND PARK KODHIPPARU MALDIVS มีห้องจำนวน 120 ห้อง , private pool 65 ห้อง , มีห้องที่อยู่ทั้งฝั่ง Sunset และ Sunrise, Indoor and outdoor shower

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

เช้า

ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว ท่านจะพบเจ้าหน้าที่ของ Varu By Atmosphere คอยรอต้อนรับทุกท่านอยู่บริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปขึ้น Speedboat เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

เช้า

ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว ท่านจะพบเจ้าหน้าที่ของ Varu By Atmosphere คอยรอต้อนรับทุกท่านอยู่บริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปขึ้น Speedboat เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

มัลดีฟส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ , วอลเล่ย์บอลชายหาด , สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Promotion Free upgrade room Book before 31 July 202

PERIOD: 1 May - 30 Nov 2022

Nights Stay

Room Type

Half Board

Full Board

Kodhipparu Feast

3 Days 2 Nights

Lagoon Water villa

31,000

34,700

42,700

Ocean Water villa

31,000

34,700

42,700

Pool Water Villa

34,600

38,100

46,100

Reef Pool Water

36,600

40,100

48,100

4 Days 3 Nights

Lagoon Water villa

42,300

47,600

59,600

Ocean Water villa

42,300

47,600

59,600

Pool Water Villa

47,500

52,700

64,700

Reef Pool Water

50,400

55,700

67,700

5 Days 4 Nights

Lagoon Water villa

53,500

60,500

76,500

Ocean Water villa

53,500

60,500

76,500

Pool Water Villa

60,400

67,400

83,400

Reef Pool Water

64,300

71,400

87,400

PERIOD: 1 May - 30 Nov 2022

Nights Stay

Room Type

Half Board

Full Board

Kodhipparu Feast

3 Days 2 Nights

Extra Adults 12 yrs++

27,200

30,800

38,800

Child 0-11.99 yrs

2,500

4 Days 3 Nights

Extra Adults 12 yrs++

37,000

42,200

54,200

Child 0-11.99 yrs

2,800

5 Days 4 Nights

Extra Adults 12 yrs++

46,800

53,800

69,800

Child 0-11.99 yrs

3,000

ห้องอาหาร

The Edge ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนในพื้นที่เปิดโล่ง และร่วมสมัยที่ออกแบบมาเพื่อแสดงมุมมอง ที่ไม่มีการปิดกั้นของสภาพแวดล้อมที่งดงาม สะท้อนให้เห็นในพื้นไม้สนไม้พื้นหลังคา และฝ้าเพดาน การตกแต่งที่สร้างโดยช่างฝีมือท้องถิ่น มีที่นั่งหลากหลายจากที่นั่งในร่มที่สะดวกสบาย ซึ่งเหมาะสำหรับการสังสรรค์กันแบบกลุ่ม หรืองานเลี้ยงอาหารค่ำแสนโรแมนติก เพลิดเพลินกับการเลือกทำอาหารนานาชาติมากมาย จากร้านอาหาร The Edge ที่ให้บริการบุฟเฟ่ต์มากมาย รวมทั้งยังมีห้องปรุงอาหารแบบสด ซึ่งมีบริการตามฤดูกาลตามความต้องการ

Opening hours:

 • Breakfast: 07:00 – 10:30
 • Lunch: 12:30 – 15:30
 • Dinner: 19:00 – 22:30

Breeze Poolside Dining & Bar บาร์ริมสระว่ายน้ำแบบสบายๆ นี้ ตั้งอยู่บนวิวทะเลที่เงียบสงบใ ห้บริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดทั้งวัน ให้บริการเมนูอาหารที่ทันสมัยแบบคลาสสิก เมื่อยามพระอาทิตย์ตก Breeze เปลี่ยนเป็นบาร์ ที่บาร์เทนเดอร์สร้างสรรค์เครื่องดื่มค็อกเทล และม็อกเทลที่แสนสดชื่น นอกจากนี้ยังมีไวน์รสเลิศ คลาสสิก และอาหารว่างแสนอร่อย

Opening hours:

 • 10:00 - 23:00

Firedoor ห้องอาหารพิเศษแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดห่างจากสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สามารถเลือกนั่งได้ทั่ง Indoor และ Outdoor

 • ราคานี้เป็นราคาต่อหนึ่งท่านสำ หรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น*
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ ไม่สามารถ Re-Booking ได้
 • ห้องพัก 2 ห้องนอน Grand Residence และห้องพักประเภทอื่น กรุณาติดต่อทีมงาน

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วย Speedboat
 • ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Meal Plan ตามที่เลือก (HB , FB , KF)
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมัลดีฟส์
 • Welcome drink , Tropical Fruits
 • ฟรี ใช้บริการ Snorkeling equipment & life vests
 • ฟรี ใช้บริการ Kids Club , Gymnasium , Yoga Pavilion and Recreation Games such as Billiards , Table Football , PSU Station , Carom , Table Tennis and Board Games
 • ฟรี กิจกรรม daily group Sunrise Yoga (6AM) and Sunset Yoga(5PM) (pre-booking required)
 • ฟรี กิจกรรม Sunset Cruise 1 ครั้ง
 • ฟรี 30 นาที Spa Treatment (choice of foot massage , head & shoulder massage, or back massage) per adult per stay
 • One time 15 minutes photoshoot with pre-booking (one printed picture only and no digital photos)
 • Wi-Fi ในที่พัก
 • ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
 • กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ

หมายเหตุ

 • Power bank และ Notebook , laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท

ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อน และเดินทาง

 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจ และความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วน หรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

หลักฐานการจอง

 • หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • อีเมล์ + เบอร์โทรศัพท์

การยกเลิก

 • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 35-45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกระทันหัน : หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour