BT-GEO01_TK มหัศจรรย์ GEORGIA

฿49,999

เริ่มต้นการเดินทางที่น่าหลงใหลผ่านใจกลางจอร์เจีย รัฐที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และทิวทัศน์อันน่าทึ่ง คุณจะหลงใหลในเสน่ห์อันหลากหลายของอัญมณีทางใต้แห่งนี้

ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการต้อนรับแบบชาวใต้ และทัวร์จอร์เจียของเราจะให้คุณได้สัมผัสโดยตรง คุณจะได้พบกับคนท้องถิ่นที่อบอุ่น และเป็นมิตร ซึ่งกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขากับคุณ

นี่ไม่ใช่แค่ทัวร์ แต่เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และความทรงจำที่ยาวนานตลอดชีวิต

ติดต่อสอบถาม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล

19.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

22.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK65 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)

อิสตันบูล – ทบิลิชิ (จอร์เจีย) – โบสถ์เมทเทคี – นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – น้ำตกเลกทากิวี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – หอนาฬิกาโรงละคร – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนรุสทาเวลี อเวนิว

05.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

07.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378

11.05 น.

ถึงสนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (*เวลาท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อสะดวกในการนัดหมาย*)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

จากนั้น นำท่านชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าในอดีต โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริย์ โบสถ์นี้มีลักษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไป ซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลาง ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18

จากนั้น นำท่านขึ้น Cable Car ไปยัง ป้อมนาริกาลา (Narika Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ ป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญ่ดังในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก ภายในเมืองแห่งนี้จึงมีโรงอาบน้ำร้อนให้บริการหลายแห่ง โดยโรงอาบน้ำร้อนเหล่านี้ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน และในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเปิดบริการอยู่ เขาว่ากันว่าน้ำพุร้อนของที่นี่มีแร่ธาตุหลายอย่าง ที่ทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่ง

นำท่านชม น้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) หนึ่งในความมหัศจรรย์ และความน่าสนใจของนครทบิลิซีที่กลางเมืองแห่งนี้ มีน้ำตกที่ชื่อว่าน้ำตกเลกทากิวี เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม และสิ่งที่โดดเด่นก็คือจะมี Golden Bridge หรือสะพานข้ามลำธารที่มีกุญแจสีทองคล้องกันจนเต็มสะพานอีกด้วย

นำท่าน เดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียง และกลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือนแบบ ทบิลิซี่ที่โดดเด่น ทั้งยังเป็นศูนย์รวมผู้คนทั้งชาวพื้นเมือง และนักท่องเที่ยว

นำท่าน แวะถ่ายรูปหอนาฬิกาโรงละคร (Rezo Gabriadze) หอนาฬิกาบิดเบี้ยวที่เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมสำหรับโรงละครที่อยู่ด้านหลัง ชื่อของโรงละครแห่งนี้นั้นเป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของผู้กำกับ คนเขียนบท จิตรกร นักปั้น นักเชิดหุ่นคนสำคัญของจอร์เจีย

จากนั้น นำท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (Bridge Of Peace) สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่า และเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี และโบสถ์ METEKHI และรูปปั้นกษัตริย์ VAKHTANG GORGASALI ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ำด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย

จากนั้น นำท่านเดินเล่นถนน Rustaveli Avenue แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งของฝาก ของที่ระลึก มีร้านอาหารชื่อ Samikitno ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านมีป้าน I Love Tbilisi เหมือนเป็น Landmark ที่ต้องมาถ่ายรูป (อิสระท่านให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย (มื้อที่ 2)

ที่พัก

RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – วิหารบอคี – เมืองซิกนากิ – โรงไวน์ Pheasant Tears พิเศษ ชิมไวน์ท้องถิ่น – ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 อยู่ริมแม่น้ำคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ และป่าไม้ ทำให้กลายเป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการค้า และการขนส่งที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ จากหลากหลายยุคสมัย ให้ได้เที่ยวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน

นำท่าน เดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อก ถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

จากนั้น นำท่านอิสระชมความงดงามของเมืองซิกนากิ (Slghnaghi) เมืองบนเนินเขาที่เล็กที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปลูกไวน์ของจอร์เจีย เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามบ้านสีพาสเทล และถนนแคบๆ สามารถมองเห็นหุบเขาอลาซานี อันกว้างใหญ่

จากนั้น นำท่านชิมไวน์ โรงไวน์บาร์ (Pheasant’s Tears) หนึ่งในไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจอร์เจีย เป็นโรงไวน์แบบจอร์เจียที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 โดย John Wurdeman จิตรกรชาวอเมริกัน และภรรยาของเขา Gela Patalishvili ชาวจอร์เจีย ครอบครัวของ Gela เป็นผู้ผลิตไวน์มายาวนานย้อนหลังไปถึงแปดรุ่น

ไวน์ทั้งหมดจะหมักใน qvevri ไหดินเหนียวแบบดั้งเดิมแล้วฝั่งลงไปใต้ดิน หมักด้วยยีสต์ตามธรรมชาติ ในการทำไวน์แต่ละชนิดใช้เทคนิคในการหมักต่างกันเล็กน้อย บางชนิดมีผิวองุ่นผสมเล็กน้อยน้อย บางชนิดมีมีลำต้นองุ่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งไวน์ที่หมักใน qvevri จะหมักได้ที่เร็วกว่าไวน์ธรรมดา พิเศษ ให้ท่านทดลองชิมไวน์ และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

นำท่าน อิสระท่านช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์ (East Point Mall) เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆ ของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประกับของจอร์เจียมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) พร้อมชมโชว์สุดพิเศษ

ที่พัก

RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – วิหารจวารี – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกิ – นั่ง 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้น นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขา ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (MTKVARI RIVER) และแม่น้ำอรักวี (ARAGVI RIVER)

จากนั้น ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียน ออร์โธด็อกซ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial Of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจีย และประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหิน และคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย และประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศ และทิวทัศน์อันสวยงาม

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (Kazbegi) ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (STEPANSMINDA) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อสเตฟาน ได้มาพำนักอาศัย และก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คาซเบกี เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวขิงยอดเขาคาซเบกิ

จากนั้น นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกีที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

**หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมาก และแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์ มินดา วาเมบานั้นปิด เพราะถนนลื่น ก่อให้เกิดอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้ และรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่ สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ **

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกี ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

ที่พัก

GUDAURI GUDAURI LOFT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

กูดาอูรี – ป้อมปราการอานานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวาลี – เมืองกอร์ – พิพิรภัณฑ์ของท่านสตาสิน – เมืองถ้ำอุพลิสซิเค

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนั้น พาท่านชม ป้อมอานานูรี (Anauri) ป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจียจากมุมสูง จะมองเห็นวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ และภูเขาที่ล้อมรอบที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์ และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการ ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน้ำไปยังเมืองหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลาง เป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์นาดีราซีผู้เป็นนักออกแบบชื่อดัง ในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

จากนั้น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Museum Of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

จากนั้น นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (Uplistskhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจีย ได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกราน และทำลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัด และสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมาย คือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดีย และประเทศจีน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย อยู่ห่างจากทบิลิซิ ประมาณ 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

ที่พัก

TSKALTUBO PLAZA ( 15 KM From Kutaisi ) หรือเทียบเท่า

คูไทซี – โบสถ์ Galati Monastory – โบสถ์ Bagrati Cathedral – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดคูไทซี เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำบาทู

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำท่าน เดินทางไปยังโบสถ์เกอลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCO

จากนั้น แวะถ่ายรูปเมืองคูไทซี นำท่านชมโบสถ์บากราติ (Bagrati Cathedral) ที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นสถาปัตยกรรมจอร์เจียในยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้อย่างงดงาม ตัวโบสถ์สร้างจากหินอ่อน และด้านบนของโบสถ์นั่น ทำเป็นหน้าต่างรอบด้าน ภายนอกโบสถ์มีไม้กางเขนอันโดดเด่นอยู่ด้านหน้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 13)

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดเมืองคูไทซิ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย มีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ต่างๆ ของที่ระลึก ฯลฯ

นำท่าน เดินทางสู่เมืองบาทูมี เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดของจอร์เจีย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีท่าเรือขนาดใหญ่อีกด้วย

หลังจากนั้น นำท่าน ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณ ที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา **อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ**

**การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

ที่พัก

Euphoria Hotel Batumi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

บาทูมี (จอร์เจีย) – บาทูมี การ์เด้น – อัลฟาเบท ทาวเวอร์ – รูปปั้นอาลี และนีโน่ – น้ำพุดาวเนปจูน จัตุรัสเมเดีย – จัตุรัสเปียเซซ่า – สนามบินอิสตันบูล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่15)

จากนั้น พาชมสวนพฤกษศาสตร์ (Batumi Botanical Garden) พันธุ์ไม้นานาชนิดตั้งอยู่ริมทะเลดำ มีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 16)

จากนั้น นำท่าน เดินชมไปตามเรียบชายหาด ผ่านชมตึก Alphabetic Tower มีความสูงถึง 130 เมตร อันแปลกตาที่ตั้งตะหง่านอยู่ริมชายหาด นำชม ประติมากรรมรูปปั้น Ali and Nino ประติมากรรมสุดแปลกตา ที่ออกแบบมาให้เหมือนกำลังเคลื่อนไหวเข้าหากัน และสุดท้ายก็เดินออกจากกันในที่สุด สร้างสรรค์ผลงานโดย Tamara ที่สะท้อนเรื่องราวความรักอันแสนเศร้าของชายชาวมุสลิม และหญิงสาวชาวคริสเตียนที่ไม่สามารถรักกันได้ นำท่านชมน้ำพุเทพเนปจูน (Nepture Fountain) น้ำพุที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อถ่ายรูปจากด้านหน้าจะมีฉากหลังเป็นโรงละคร

นำท่าน เดินชม จัตุรัสเมเดีย (Medea Square) ต่อไปยังจัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) สถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองบาทูมี สร้างสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน จัตุรัสตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกหลากสี ภาพวาด กระเบื้อง โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานบันเทิงแห่งใหม่ มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย

14.30 น.

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

17.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิน อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK393

18.35 น.

ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT

20.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64

สุวรรรภูมิ กรุงเทพฯ

10.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล

19.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

22.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK65 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)

อิสตันบูล – ทบิลิชิ (จอร์เจีย) – โบสถ์เมทเทคี – นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – น้ำตกเลกทากิวี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – หอนาฬิกาโรงละคร – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนรุสทาเวลี อเวนิว

05.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

07.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378

11.05 น.

ถึงสนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (*เวลาท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อสะดวกในการนัดหมาย*)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

จากนั้น นำท่านชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าในอดีต โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริย์ โบสถ์นี้มีลักษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไป ซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลาง ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18

จากนั้น นำท่านขึ้น Cable Car ไปยัง ป้อมนาริกาลา (Narika Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ ป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญ่ดังในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก ภายในเมืองแห่งนี้จึงมีโรงอาบน้ำร้อนให้บริการหลายแห่ง โดยโรงอาบน้ำร้อนเหล่านี้ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน และในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเปิดบริการอยู่ เขาว่ากันว่าน้ำพุร้อนของที่นี่มีแร่ธาตุหลายอย่าง ที่ทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่ง

นำท่านชม น้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) หนึ่งในความมหัศจรรย์ และความน่าสนใจของนครทบิลิซีที่กลางเมืองแห่งนี้ มีน้ำตกที่ชื่อว่าน้ำตกเลกทากิวี เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม และสิ่งที่โดดเด่นก็คือจะมี Golden Bridge หรือสะพานข้ามลำธารที่มีกุญแจสีทองคล้องกันจนเต็มสะพานอีกด้วย

นำท่าน เดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียง และกลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือนแบบ ทบิลิซี่ที่โดดเด่น ทั้งยังเป็นศูนย์รวมผู้คนทั้งชาวพื้นเมือง และนักท่องเที่ยว

นำท่าน แวะถ่ายรูปหอนาฬิกาโรงละคร (Rezo Gabriadze) หอนาฬิกาบิดเบี้ยวที่เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมสำหรับโรงละครที่อยู่ด้านหลัง ชื่อของโรงละครแห่งนี้นั้นเป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของผู้กำกับ คนเขียนบท จิตรกร นักปั้น นักเชิดหุ่นคนสำคัญของจอร์เจีย

จากนั้น นำท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (Bridge Of Peace) สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่า และเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี และโบสถ์ METEKHI และรูปปั้นกษัตริย์ VAKHTANG GORGASALI ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ำด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย

จากนั้น นำท่านเดินเล่นถนน Rustaveli Avenue แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งของฝาก ของที่ระลึก มีร้านอาหารชื่อ Samikitno ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านมีป้าน I Love Tbilisi เหมือนเป็น Landmark ที่ต้องมาถ่ายรูป (อิสระท่านให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย (มื้อที่ 2)

ที่พัก

RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – วิหารบอคี – เมืองซิกนากิ – โรงไวน์ Pheasant Tears พิเศษ ชิมไวน์ท้องถิ่น – ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 อยู่ริมแม่น้ำคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ และป่าไม้ ทำให้กลายเป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการค้า และการขนส่งที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ จากหลากหลายยุคสมัย ให้ได้เที่ยวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน

นำท่าน เดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อก ถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

จากนั้น นำท่านอิสระชมความงดงามของเมืองซิกนากิ (Slghnaghi) เมืองบนเนินเขาที่เล็กที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปลูกไวน์ของจอร์เจีย เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามบ้านสีพาสเทล และถนนแคบๆ สามารถมองเห็นหุบเขาอลาซานี อันกว้างใหญ่

จากนั้น นำท่านชิมไวน์ โรงไวน์บาร์ (Pheasant’s Tears) หนึ่งในไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจอร์เจีย เป็นโรงไวน์แบบจอร์เจียที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 โดย John Wurdeman จิตรกรชาวอเมริกัน และภรรยาของเขา Gela Patalishvili ชาวจอร์เจีย ครอบครัวของ Gela เป็นผู้ผลิตไวน์มายาวนานย้อนหลังไปถึงแปดรุ่น

ไวน์ทั้งหมดจะหมักใน qvevri ไหดินเหนียวแบบดั้งเดิมแล้วฝั่งลงไปใต้ดิน หมักด้วยยีสต์ตามธรรมชาติ ในการทำไวน์แต่ละชนิดใช้เทคนิคในการหมักต่างกันเล็กน้อย บางชนิดมีผิวองุ่นผสมเล็กน้อยน้อย บางชนิดมีมีลำต้นองุ่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งไวน์ที่หมักใน qvevri จะหมักได้ที่เร็วกว่าไวน์ธรรมดา พิเศษ ให้ท่านทดลองชิมไวน์ และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

นำท่าน อิสระท่านช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์ (East Point Mall) เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆ ของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประกับของจอร์เจียมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) พร้อมชมโชว์สุดพิเศษ

ที่พัก

RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – วิหารจวารี – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกิ – นั่ง 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้น นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขา ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (MTKVARI RIVER) และแม่น้ำอรักวี (ARAGVI RIVER)

จากนั้น ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียน ออร์โธด็อกซ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial Of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจีย และประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหิน และคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย และประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศ และทิวทัศน์อันสวยงาม

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (Kazbegi) ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (STEPANSMINDA) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อสเตฟาน ได้มาพำนักอาศัย และก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คาซเบกี เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวขิงยอดเขาคาซเบกิ

จากนั้น นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกีที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

**หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมาก และแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์ มินดา วาเมบานั้นปิด เพราะถนนลื่น ก่อให้เกิดอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้ และรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่ สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ **

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกี ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

ที่พัก

GUDAURI GUDAURI LOFT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

กูดาอูรี – ป้อมปราการอานานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวาลี – เมืองกอร์ – พิพิรภัณฑ์ของท่านสตาสิน – เมืองถ้ำอุพลิสซิเค

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนั้น พาท่านชม ป้อมอานานูรี (Anauri) ป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจียจากมุมสูง จะมองเห็นวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ และภูเขาที่ล้อมรอบที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์ และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการ ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน้ำไปยังเมืองหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลาง เป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์นาดีราซีผู้เป็นนักออกแบบชื่อดัง ในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

จากนั้น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Museum Of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

จากนั้น นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (Uplistskhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจีย ได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกราน และทำลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัด และสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมาย คือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดีย และประเทศจีน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย อยู่ห่างจากทบิลิซิ ประมาณ 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

ที่พัก

TSKALTUBO PLAZA ( 15 KM From Kutaisi ) หรือเทียบเท่า

คูไทซี – โบสถ์ Galati Monastory – โบสถ์ Bagrati Cathedral – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดคูไทซี เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำบาทู

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำท่าน เดินทางไปยังโบสถ์เกอลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCO

จากนั้น แวะถ่ายรูปเมืองคูไทซี นำท่านชมโบสถ์บากราติ (Bagrati Cathedral) ที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นสถาปัตยกรรมจอร์เจียในยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้อย่างงดงาม ตัวโบสถ์สร้างจากหินอ่อน และด้านบนของโบสถ์นั่น ทำเป็นหน้าต่างรอบด้าน ภายนอกโบสถ์มีไม้กางเขนอันโดดเด่นอยู่ด้านหน้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 13)

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดเมืองคูไทซิ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย มีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ต่างๆ ของที่ระลึก ฯลฯ

นำท่าน เดินทางสู่เมืองบาทูมี เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดของจอร์เจีย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีท่าเรือขนาดใหญ่อีกด้วย

หลังจากนั้น นำท่าน ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณ ที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา **อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ**

**การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

ที่พัก

Euphoria Hotel Batumi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

บาทูมี (จอร์เจีย) – บาทูมี การ์เด้น – อัลฟาเบท ทาวเวอร์ – รูปปั้นอาลี และนีโน่ – น้ำพุดาวเนปจูน จัตุรัสเมเดีย – จัตุรัสเปียเซซ่า – สนามบินอิสตันบูล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่15)

จากนั้น พาชมสวนพฤกษศาสตร์ (Batumi Botanical Garden) พันธุ์ไม้นานาชนิดตั้งอยู่ริมทะเลดำ มีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 16)

จากนั้น นำท่าน เดินชมไปตามเรียบชายหาด ผ่านชมตึก Alphabetic Tower มีความสูงถึง 130 เมตร อันแปลกตาที่ตั้งตะหง่านอยู่ริมชายหาด นำชม ประติมากรรมรูปปั้น Ali and Nino ประติมากรรมสุดแปลกตา ที่ออกแบบมาให้เหมือนกำลังเคลื่อนไหวเข้าหากัน และสุดท้ายก็เดินออกจากกันในที่สุด สร้างสรรค์ผลงานโดย Tamara ที่สะท้อนเรื่องราวความรักอันแสนเศร้าของชายชาวมุสลิม และหญิงสาวชาวคริสเตียนที่ไม่สามารถรักกันได้ นำท่านชมน้ำพุเทพเนปจูน (Nepture Fountain) น้ำพุที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อถ่ายรูปจากด้านหน้าจะมีฉากหลังเป็นโรงละคร

นำท่าน เดินชม จัตุรัสเมเดีย (Medea Square) ต่อไปยังจัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) สถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองบาทูมี สร้างสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน จัตุรัสตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกหลากสี ภาพวาด กระเบื้อง โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานบันเทิงแห่งใหม่ มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย

14.30 น.

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

17.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิน อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK393

18.35 น.

ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT

20.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64

สุวรรรภูมิ กรุงเทพฯ

10.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

กำหนดการเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

02 – 09 พ.ย.65

25+1

49,999

48,999

6,000

16 – 23 พ.ย.65

25+1

54,999

53,999

6,000

03 – 10 ธ.ค.65

25+1

65,999

64,999

6,000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***

110,000-120,000

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-ทบิลิซิ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ) สายการบิน Turkish Airline (TK) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัว และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ , โทรศัพท์-โทรสาร , อินเตอร์เน็ต , มินิบาร์ , ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง วีลแชร์ รวมถึง บริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจลาจล , การนัดหยุดงาน , การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ จอเจียมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • ค่าตรวจ RT-PCR ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดส
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในอัตราค่าบริการรวม

**ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชำระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
 • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีจองทั่วร์วันหยุดเทศกาลวันหยุดนักขัดฤกษ์ , วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทาขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบ พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม รถ รวมไปถึงร้านอาหาร
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทำการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว
 • เที่ยวบิน , ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน , สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ , เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้า และออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่า ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้ว จึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**

สอบถามโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ

program tour