ใบจองตั๋วเครื่องบิน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง เรามาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้น

ใบจองตั๋วเครื่องบิน

การจองตั๋วเครื่องบินเพื่อยื่นขอวีซ่า ตั๋วหลอก ตั๋วโชว์ ตั๋วยังไม่ชำระเงิน ตั๋วที่สามารถ Hold Booking ได้ ทางบริษัทมีบริการจองตั๋ว เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าทุกประเทศ รับรองว่า สามารถนำไปใช้ยื่นได้ทุกสถานทูตทุกประเทศแน่นอนค่ะ

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ประเทศที่ยังไม่อนุมัติฟรีวีซ่าให้กับคนไทย อย่างประเทศในกลุ่มเชงเก้น ทั้งหมด 26 ประเทศ หรือเรียกว่า เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) วีซ่าอเมริกา วีซ่าแคนาดา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าดูไบ วีซ่าอังกฤษ สำหรับคนไทยยังจำเป็นต้องทำการขอยื่นวีซ่าก่อน เพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศ หากท่านไม่มีวีซ่า ท่านจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้

ดังนั้น เกือบทุกประเทศ หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาขอยื่นวีซ่า นั่นก็คือ Flight Itinerary ในใบนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมด คือ ไฟล์ทบิน วันที่เดินทาง เวลาเดินทาง ทางสถานทูตจะใช้พิจารณาว่าเรามีแพลนเดินทางเข้าประเทศเค้าวันไหน กลับวันที่เท่าใด สำหรับชื่อเอกสารนี้ บางท่านก็เรียกว่า ใบจองตั๋วเครื่องบิน บางท่านก็เรียกว่า ตั๋วปลอม ตั๋วหลอก ตั๋วโชว์ ตั๋วยังไม่จ่ายเงิน ตั๋ว Hold บ้างก็เรียกว่า ตั๋วจองแล้วยังไม่จ่ายเงิน แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ก็คือ การจองตั๋วเพื่อยื่นขอวีซ่า ค่ะ

ตัวอย่าง ใบจองตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการจองตั๋ว ต้องทำอย่างไร

 1. แจ้ง วันที่ เดือน ที่ต้องการเดินทางไป และกลับ
 2. แจ้ง เมืองที่ต้องการ ไป และ กลับ
 3. แจ้ง อีเมล์ เพื่อใช้ในการรับ ใบจองตั๋ว
 4. แจ้ง เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ กรณีที่เจ้าหน้าที่แผนกตั๋ว ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 5. แจ้ง ส่ง หน้า Copy พาสปอร์ตของผู้เดินทาง (ทุกท่านที่เดินทาง)
 6. หากท่านมีสายการบินที่สนใจ และชอบเดินทางเป็นพิเศษ สามารถแจ้งทีมงานได้ค่ะ

ข้อดีของการจองตั๋วกับเรา

 • ท่านสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็วในการออกเอกสาร (ท่านจะได้รับเอกสารไม่เกิน 30 นาที – 1 ชั่วโมง)
 • ท่านไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อน
 • เรามีระบบจองตั๋วเอง สามารถ Hold booking ได้นานมากกว่าปกติ
 • ลดความเสี่ยง ในการถูกปฎิเสธวีซ่า
 • ลดความเสี่ยง กรณีที่ผลวีซ่าออกไม่ทันกำนดการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านจองตั๋ว และเกิดปัญหา ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด

บริการอื่นๆ ของเรา

 • บริการออกกรมธรรม์ ประกันการเดินทาง ไปต่างประเทศ
 • บริการดูแล และเป็นที่ปรึกษาการยื่นวีซ่า ไปประเทศต่างๆ
 • บริการจองโรงแรม และแปลเอกสารต่างๆ